Safe Key

PRIVACYSTATEMENT

geldend voor


Mindfulness Budel en De MindfulnessFabriek Eindhoven,

onderdelen van Ontspanningstherapie Cranendonck,

in dit statement verder genoemd als ‘de praktijk’

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is uw behandelaar verplicht een dossier op te maken (wet WGBO). Uw dossier bevat informatie over uw gezondheidstoestand en uitgevoerd onderzoek en behandelingen. Om uw privacy te waarborgen, hanteert elke behandelaar binnen de praktijk de zorgvuldigheid die vanuit wet- en regelgeving én gangbare normen binnen het zorgdomein mogen worden verwacht. Dit betekent onder andere dat derden, zonder uw expliciete schriftelijke toestemming, geen toegang krijgen tot uw gegevens. Uw behandelaar van de praktijk heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en hanteert de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De digitale werkomgeving (website en dossier) is afgeschermd voor derden, conform de verplichtingen die daartoe zijn opgelegd (wet AVG). Ingeval facturatie t.b.v. uw zorgverzekeraar worden uit uw dossier de behandelvorm en coderingen afgeleid, conform de eisen die zorgverzekeraars daartoe stellen. Deze behandelvorm en coderingen geven géén inzicht in uw specifieke klachten. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, zoals de WGBO voorschrijft.


ERECODE

Als lid van de Vereniging Voor Mindfulness (VVM) handel ik conform de zogenaamde ‘Erecode’.